Tuote on lisätty ostoskoriin.

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Sydän- ja verisuonisairauksien hoidosta koituu yhteiskunnalle suurimmat suorat hoitokustannukset, vuosittain arviolta 918 milj. euroa eli 17 % kaikista hoitokustannuksista. Huolimatta sepelvaltimotaudin siirtymisestä yhä enemmän iäkkäiden sairaudeksi, sydän- ja verisuonisairaudet ovat kolmanneksi suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä ja niistä aiheutuu yhteiskunnalle neljänneksi suurimmat laskennalliset työpanosmenetykset, noin 1,1 miljardia euroa.