Tuote on lisätty ostoskoriin.

Sepelvaltimotaudin toteaminen

Kun epäilee sepelvaltimotautia, on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle. Lääkäri kyselee oireet ja riskitekijät ja tekee kliinisen tutkimuksen (mm. kuuntelee sydämen ja keuhkot). Lääkäri ohjelmoi tarpeellisia laboratoriokokeita: sydänfilmi, kolesteroliarvot, verensokeri, perusverenkuva, mahdollisesti munuaisten ja maksan toimintakokeita. Diagnoosi tehdään yleensä kliinisen kuormituskokeen perusteella. Tutkittava polkee kuntopyörää ja kertoo havaitsemistaan oireista, samalla rekisteröidään verenpainetta ja sydänfilmiä. Jos diagnoosi jää epäselväksi, tutkittava ohjataan jatkotutkimuksiin, joita ovat mm. sepelvaltimoiden tietokonekuvaus ja sepelvaltimoiden varjoainekuvaus. Varjoainekuvaus voi olla aiheellinen myös, jos kliinisessä kuormituskokeessa todetut löydökset ovat vaikeita tai ne haittaavat runsaasti jokapäiväistä elämää.