Tuote on lisätty ostoskoriin.

Alzheimerin tauti ja geenitesti

Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Sen tarkkaa syytä ei tunneta. Testaamamme geenit antavat tietoa lisääntyneestä riskistä Alzheimerin taudille. Tämä taudille altistava geenimuoto löytyy arviolta miljoonalta suomalaiselta. Useimpien tietolähteiden mukaan APOE E4 suurentaa Alzheimerin taudinriskiä 3-kertaiseksi, jos muutos on yhdessä alleelissa ja 12-kertaiseksi, jos muutos on kahdessa alleelissa. Terveillä elämäntavoilla voi ennaltaehkäistä taudin puhkeamista.

Alzheimerin taudin oireet etenevät yleensä hitaasti ja tasaisesti. Erityisesti muistitoiminnoille tärkeä hermoimpulssien kulkuun tarvittava välittäjäaine asetyylikoliini vähenee merkittävästi Alzheimerin tautiin sairastuneilla. Alzheimerin tautiin liittyy myös aivojen hermosolujen nopeutunut häviäminen. Erityisesti vaurioituvat aivojen muistijärjestelmään liittyvät hermosolut, jotka tarvitsevat asetyylikoliinia toiminnassaan. Aivoihin on myös havaittu kertyvän amyloidi-nimistä valkuaisainetta. Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa (laaja-alaista henkisten kykyjen heikentymistä) aiheuttava sairaus. Alzheimerin tauti johtaa kuolemaan keskimäärin 12 vuodessa ensioireiden ilmaantumisen jälkeen.

Lue lisää analyysistä ja geeneistä

 
Alzheimerin tauti