Tuote on lisätty ostoskoriin.

Tietosuojaseloste


Rekisterin pitäjä

Genleven Oy
Y-tunnus 2426788-5
Kaakkurinkulma 4, 90410 Oulu
https://www.testaaitse.fi/

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rene Åström
hallituksen puheenjohtaja
rene.astrom@genleven.fi
+358400585050

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Genleven Oy:n asiakasrekisteri
Käsittelemme rekisterissä niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat ostaneet Genleven Oy:lta tuotteita.

Miten käytämme henkilötietojasi?

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei käytetä mainontaan. Testeistä saatavat tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin ja kuluttaja antaa tilatessaan suostumuksensa tietojen tallentamiseen profiiliin. Genleven Oy säilyttää testituloksia järjestelmässä olevassa asiakkaan omassa profiilissa.
Tilauksen tekeminen edellyttää asiakasprofiilin luomista. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttajan tulee:
a) Rekisteröityä kuluttajana Genleven Oy:n palvelun asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pakolliset tiedot.
b) Antaa suostumuksensa siihen, että Genleven Oy rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä.
c) Antaa suostumuksensa siihen, että testeistä saatavat terveydentilaa koskevat tiedot tallennetaan väliaikaisesti asiakasprofiiliin. Genleven Oy:n asiakasrekisteri ja asiakasprofiili ovat vahvasti suojattuja ja luottamuksellisia. Tietoja voidaan luovuttaa tartuntatautilain edellyttämällä tavalla viranomaisrekisteriin. Kuluttajalla on aina oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista asiakasprofiilista ja/tai asiakasrekisteristä.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
▪   Henkilön etu- ja sukunimi sekä sosiaaliturvatunnus
▪   Sähköpostiosoite
▪   Postiosoite
▪   Tiedot tilatuista tuotteista ja käsitellyistä tilauksista

Isyystestiä varten käsittelemme myös testattavan lapsen/lasten henkilötietoja (nimi). Käytämme tätä tietoa ainoastaan testitulosten yksilöimiseen.

Genleven Oy ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Genleven Oy ei myöskään käsittele rekisteröityjen biometrisiä tietoja, sillä asiakas lähettää näytteet suoraan laboratorioon.

Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja vain sinulta itseltäsi tilauksen yhteydessä tai myöhemmin tekemiesi yhteydenottojen yhteydessä.

Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Testeistä saatavat tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin ja käsittelemme niitä tilauksen yhteydessä antamasi suostumuksesi perusteella.

Siirretäänkö tai luovutetaanko tietojasi?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään. Kaikilla käsittelijöillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Tietojasi kuitenkin luovutetaan luottamuksellisesti joillekin alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Tällaisia alihankkijoita ovat kirjanpitäjämme, tietojen tallentamiseen tarkoitetut konesalipalvelut sekä käyttämiemme IT-järjestelmien toimittajat.

Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain sovittujen, lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi.

Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään EU:n alueella. Sukupuolitautitestit analysoidaan suomalaisessa laboratoriossa. Geenitestit analysoidaan Tartossa laboratoriossa.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Genleven Oy on velvollinen säilyttämään asiakasrekisterin ja asiakasprofiilin tietoja vähintään kolme kuukautta tilauspäivämäärästä alkaen. Genleven Oy:llä on oikeus poistaa asiakasprofiiliin tallennetut tiedot kuuden kuukauden jälkeen.
Miten tietosi turvataan?

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.
Annettuja tietoja ja annetuista tiedoista syntyvää rekisteriä suojataan SSL menetelmällä. Verkkopalvelut sijaitsevat tietoturvatulla omalla palvelimellaan Suomessa. Verkkopalvelua käytetään suojattua ssl-yhteyttä käyttäen. Tietoturvatasomme on korkea ja konesalimme on Viestintäviraston vaatimusten mukainen.

Huomiothan, että Suomessa voimassaolevan tartuntatautilain mukaisesti tietyistä sukupuolitaudeista pitää tehdä ilmoitus tartuntatautirekisteriin. Tämän ilmoituksen teemme lain vaatimusten mukaan yhdessä laboratorion kanssa. Tämä sama ilmoitus tehdään, jos suoritat testin julkisella tai yksityisellä terveydenhuoltosektorilla.

Olemme tehneet toiminnastamme ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon ja olemme ilmoittaneet, että emme luovuta asiakkaittemme tietoja kolmansille osapuolille.

Postitamme näytteenottopaketin anonyymissä kirjekuoressa. Kirjekuoresta ei ilmene kuka on lähettäjä, eikä näe mitä se sisältää. Kirjekuoren sisään on koottu yhteen pakettiin tarvittavat välineet ja ohjeet näytteenottoa varten. Pakkaus sisältää myös palautuskirjekuoren näytteenottoputkelle.

Miten käytämme evästeitä?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.
Käyttämämme evästeet liittyvät Google Analyticsiin. Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen). Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta, tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla. Huomaa kuitenkin, että tällöin verkkopalvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.

Millaisia oikeuksia sinulla on?

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja henkilörekisteriin on sinusta tallennettu. Voit pyytää meiltä tietosi tarkastettavaksi tässä selosteessa kuvatulla tavalla.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi)
Poistamme, oikaisemme tai täydennämme käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamisesta esimerkiksi silloin, kun hän kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden ja vaatii henkilötietojensa oikaisua tai poistoa. Tällöin kyseisiä henkilötietoja saa vain säilyttää, ei käsitellä muutoin. Käsittelyn rajoittaminen varmistetaan teknisin toimenpitein.
Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, ilmoitamme siitä rekisteröidylle.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille. Voit peruuttaa suostumuksesi tämän selosteen kohdan ´Oikeuksia koskevat pyynnöt´ kuvaamalla tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Oikeuksia koskevat pyynnöt

Voit toimittaa oikeuksiasi koskevat pyynnöt Genleven Oy:lle, info@genleven.fi
Vastaamme pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Tietojen antamisen pakollisuus

Jos et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tämän tietosuojaselostuksen tarkoitusten ja oikeuksien puitteissa, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään täysimääräisesti toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua, että käsittelemme tietojasi näiden periaatteiden mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.