Tuote on lisätty ostoskoriin.

Impulsiivisuus ja geenitesti

5-hydroxytryptamine (serotoniini) reseptori 2B (HTR2B)

HTR2B geenin tuottaman 5-HT2B proteiinin toimintaa ei täysin tunneta, mutta sen tiedetään osallistuvan serotoniinin aineenvaihdunnan säätelyyn keskushermostossa sekä sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnan säätelyyn. Suomalaisväestössä on havaittu tietty HTR2B geenin mutaatio, joka on erittäin harvinainen muissa kansoissa. Tämä mutaatio on huomattavasti yleisempi suomalaisessa väkivaltarikoksista ja tuhopoltoista tuomituilla vangeilla normaaliin väestöön verrattuna. Tutkimuksissa tietyn HTR2B geenin mutaation (HTR2B Q20*) esiintymistiheys oli vangeilla 7,5 % ja normaaliväestössä 2,4 %.

 

Tutkituilla miesvangeilla HTR2B geenin mutaatio on yhteydessä lisääntyneeseen impulsiiviseen käyttäytymiseen erityisesti alkoholin vaikutuksen alaisena. Koe-eläimillä tehdyissä kokeissa HTR2B geenin poiston on lisäksi havaittu lisäävän eläinten impulsiivista käyttäytymistä. Impulsiivisuus tarkoittaa ennakoimatonta käyttäytymistä ja se voi olla osatekijänä erilaisissa neuropsykiatrisissa tiloissa kuten addiktiossa ja aggressiivisuudessa. Impulsiivisuus voi toisaalta olla eduksi tilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa päätöksentekoa tai tilanteissa, joissa riskinotto on kannattavaa.

 

Testaamamme mutaatio HTR2B geenissä saattaa altistaa väkivaltaiselle käytökselle alkoholin vaikutuksen alaisena. Arviolta 100 000 suomalaisella on tämä mutaatio geeneissään.

 

Lähteet:

 

Bevilacqua L, Doly S, Kaprio J, Yuan Q, Tikkanen R, Paunio T, Zhou Z, Wedenoja J, Maroteaux L, Diaz S, Belmer A, Hodgkinson CA, Dell'osso L, Suvisaari J, Coccaro E, Rose RJ, Peltonen L, Virkkunen M, Goldman D. A population-specific HTR2B stop codon predisposes to severe impulsivity. Nature. 2010 Dec 23;468(7327):1061-6.